Mesaj de gratitudine

21370892_1918706588350039_396270659148890763_n

Marinela Lungu. Laureat al Topului Cele mai citite cărți 2016 (Debut)

” Onorată asistență, sunt nespus de bucuroasă să mă aflu în fața Domniilor Voastre și sunt convinsă că ceea ce ne-a întrunit astăzi în această sală, nu este neapărat succes, ci dragostea pentru carte!

Albert Einstein spunea că se teme de ziua în care tehnologiile vor fi mai presus decât relațiile interumane. Cu nespusă tristețe, trebuie să recunoaștem că această zi se apropie cu pași repezi, dar totodată să nu ne resemnăm în fața acestui fapt și să contribuim la salvarea noastră. Iar salvatorul este iarăși ea – cartea!

Societatea este o arenă unde se dau nespus se multe bătălii, iar omul are datoria de a da dovadă de curaj, voința, caracter, demnitate și inteligența!

Romanul „Singură cu mine” a apărut în 2016 la editura „Învățătorului modern și cu toate că titlul ne duce cu gândul la o lume a singurătății, el nu este despre singurătate, ci mai degrabă despre curajul de a depăși singurătate, această maladie care ne sugrumă pe fiecare dintre noi și ne tot întrebăm de ce, de unde se naște? Răspunsul este simplu: din cauza faptului că ne-am înstrăinat, ne-am izolat, am devenit mai reci și mai seci…

Să nu lăsăm în umbră cartea, pentru că ea ne poate uni, ne poate înălța și ne poate îndepărta de acea zi de care s-a temut până si Albert Einstein.

Anunțuri

Septembrie 7, 2017 at 1:58 pm Lasă un comentariu

Varianta electronică a Legii cu privire la biblioteci, 2017

LEGEA Nr. 160
din  20.07.2017
cu privire la biblioteci
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 529     Data intrarii in vigoare : 18.02.2019

Varianta electronică a Legii… poate fi accesată pe:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371219

http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Lege-cu-privire-la-biblioteci.pdf

Septembrie 7, 2017 at 11:46 am Lasă un comentariu

Declarație de dragoste Prutului, bibliotecarelor, cititorilor și Ministerului Culturii

Iulian Filip

Superbă zăbava cetitului cărților bune, dar recetirile nuanțează trierea valorică a cărților captivante. Bunăoară acum – depun eforturi eroice să-mi amintesc motivul basmic, în care o nucă tăinuia nenumărate bogății: cirezi nenumărate de vite mai întâi și mai spectaculos.
Editura Prut internațional îmi edita în anul 1999 o carte „valet”, de facto 2×1 – două cărți într-o carte, dar cu două titluri pe două coperți de intrare. Un titlu deschizător de cale spre poezie era Plăcințele cu mărar, celălalt, decshizător de drum spre proze, era Nucul cu o singură nucă. Această carte, apărută cu optsprezece ani în urmă, mi-a adus satisfacții pe înțelesul tuturor, dacă amintesc doar amănuntul reeditărilor – s-a ajuns la a patra ediție a Plăcințelelor și a Nucii.
Volumul de proze Nuca lui Newton (tot de o singură nucă e vorba), apărută tot la Prut, a fost remarcat de Ministerul Culturii, achiziționat pentru bibliotecile publice, iar la Sărbătoarea Națională a Culturii autorului i s-a acordat Premiul Constantin Stere anume pentru Nucă.
Și acum acest sondaj cu acest punctaj… Mulțumesc celor care m-au editat, care m-au citit și cărora le-a plăcut și le-a ajuns Nuca! Mulțumesc editorilor, bibliotecarelor, cititorilor, diriguitorilor culturii.
Toți deștepții lumii, de la Socrate încoace, ne îndeamnă la cunoașterea de sine. Cunoaște-te pe tine însuți e îndemnul Oracolului lui Apollo de la Delfi, pe care Socrate și l-a făcut cheie de boltă a gândirii sale (Jean Brun). Cunoașterea de sine, cetirea de sine e performanța alpinistă cea mai sublimă, mai temerară, cu multe pericole, dar cu delicioase revelații și… amărăciuni. Dar cum să ajungi la acest Everest?
Până a ajunge la oglinda cu deslușirea celui mai important… Everest (eu-l nuclear și singular), pe care mergătorul și alpinistul să-l descoprere la urma urmei, să înțelegem importanța cetirii vecinătății imediate devenirii Everestului axial și să ne facem camerton de pornire din îndemnul celui de al 26-lea președinte al SUA Theodor Roosvelet: fă ceea ce poți cu ceea ce ai acolo unde ești! E simplă ecuația omului împlinit? Fiecare din cele trei categorii – ceea ce poți, ceea ce ai, unde ești – comportă înțelegeri aparent accesibile. Zice proverbul: nu dă doamne omului câte le poate duce! Câte le poate omul? Ce întrebare! La fel ca întrebarea referitoare la ceea ce ai. Chiar știi ce ai? Nu numai în buzunare, nu numai în cont, în pod, în garderobă, dar și în cap, în inimă, în… Dar știi unde ești, unde te afli? Cât știi? Ce faci cu ceea ce poți, cu ceea ce ai pentru locul unde ești?
Toate conduc la cetirea de sine, pentru care deprinzi, mai întâi, a ceti texte, personaje, spectacole, ca să deslușești viața cu personaje animate în vecinătate, iar în vecinătatea vecinilor te deslușești și te citești, la urma urmei, pe tine. Sinele, eul, supraeul, inconștientul constituie subtilități pe trepte, pe care ajungi să avansezi pas cu pas, dar prudent, ca să înțelegi și gânduri de calibrul celor din Lupul de stepă de Hermann Hesse, care-l ridiculizează pe Harry Haller, personajul tensionat să împace dualitatea constituantă de sine, fiara și omul…
Ni se pare, aidoma lui Harry Haller, că am făcut un pas enorm în domeniul cunoașterii, depășind etapa primară de divizare a lumii în personaje pozitive și personaje negative, acceptând că în același om există partea bună, dar și cealaltă parte, alias – două personaje în același ins.
Aș vrea să închei cu un fragment din Lupul de stepă, care conține un delicat îndemn spre altfel de lectură: „Să ne închipuim o grădină cu sute de pomi diferiți, cu mii de flori diferite, cu sute de fructe diferite, cu mii de ierburi diferite. Dacă grădinarul nu mai cunoaște și alte deosebiri botanice în afară de „comestibil” și „iarbă rea”, el nu va ști deloc ce să facă cu nouă zecimi din grădina lui, va smulge florile cele mai fermecătoare, va reteza cei mai nobili arbori sau cel puțin îi va urî și se va uita pieziș la ei. La fel procedează și lupul de stepă cu miile de flori ale sufletului său. Nu vede nimic din ceea ce nu intră în rubricile „om” sau „lup”. Lașitatea, maimuțăreala, prostia și meschinăria sunt socotite de el, în cazul că nu au în ele ceva de lup, ca făcând parte din om, tot așa după cum, din cauza că el nu a reușit încă să stăpânească puterea și noblețea, le pune pe seama caracterului său de lup.”
Cetirea textului nu e un scop în sine sau, mai precis, nu e stația terminus în complicatul și captivantul itinerar al cetitului. Ce frumoasă zăbavă cetirea!

21317450_1918706465016718_1524957845141490604_n21370892_1918706588350039_396270659148890763_n

Septembrie 7, 2017 at 11:11 am Lasă un comentariu

Dezvoltarea colecțiilor în lumina Legii cu privire la biblioteci, 2017

Dezvoltarea colecțiilor în lumina Legii cu privire la biblioteci, 2017 

Printre noutățile Legii cu privire la biblioteci, aprobată  de Parlamentul Republicii Moldova la 20 iulie 2017 și publicată în Monitorul  official Nr.301-315 (6224-6238) din 18 august 2017  un loc aparte ocupă punctual (3) al Articolului 40. Bugetul bibliotecilor publice din Capitolul VII. Finanțarea bibliotecilor publice care prevede că “Administrația publică alocă anual mijloace bibliotecilor publice teritoriale pentru procurarea a minimum 50 de titluri de documente la 1000 de locuitori”.  Nu este mult, dacă luăn în considerare că  IFLA/UNESCO recomandă procurarea a minimum 250 de exemplare la 1000 de locuitori. Dar  este un punct de pornire dacă invocăm faptul că în ultimii ani multe primării, etc  aproape că nu alocă  finanțe pentru achiziția de publicații și că potrivit datelor statistice pentru anul 2016 calitatea colecțiilor din bibliotecile publice teritoriale este sub orice nivel. Dacă IFLA/UNESCO recomandă o rată de înnoire a fondului de 7-10 ani atunci bibliotecile publice teritoriale din Republica Moldova au nevoie de 87 de ani pentru înnoirea fondului.

Formula de calcul pentru achiziția de publicații practicată în bibliotecile lumii este următoarea: numărul total al populației țintă se înmulțește cu 0,25 (Recomandarea IFLA/UNESCO) și se înmulțește cu prețul mediu al unei cărți.

Conform datelor pentru anul 2016, bibliotecile publice teritoriale deţin în total 16 333 300 unităţi de păstrare, inclusiv 8 090 200 exemplare , sau 49,5% , în limba română cu grafie latină şi chirilică. Ponderea publicaţiilor cu grafie latină constituie 62,4% din totalul publicaţiilor în limba română.

O altă noutate absolută a Legii cu privire la biblioteci, 2017 este punctul (5)  al Articolului 40. Bugetul bibliotecilor publice din Capitolul VII. Finanțarea bibliotecilor publice care prevede că “În bugetele bibliotecilor publice se prevăd sume destinate pentru achiziții de documente în limbile minorităților naționale în vederea satisfacerii necesităților tuturor membrilor comunității pe care o deservește biblioteca respectivă”.

La stabilirea mărimii colecțiilor pentru minoritățile naționale trebuie luate în considerare recomandările internaționale potrivit cărora la 500 locuitori sunt recomandate 100 de volume, iar pentru un număr mai mare de 2000 locuitori – un volum la 10 locuitori.

Aceste cifre, ajustate situației bibliotecilor concrete trebuie luate ca bază pentru elaborarea politicilor de achiziții și dezvoltare a colecțiilor și negocierea bugetelor necesare.departamentul_colectii_speciale_10

 

 

 

 

 

Septembrie 6, 2017 at 7:56 am 1 comentariu

STRATEGIA DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE A REȚELEI BIBLIOTECILOR PUBLICE TERITORIALE 2017 – 2020

Strategia de CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE A rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017 – 2020

MCDiscutată şi aprobată în cadrul şedinţei din 23 mai 2017 a Consiliului Biblioteconomic Naţional

Aprobată prin ordinul Ministerului Culturii  Nr.187 din 26.06.2017

Poate fi accesată pe site-ul Ministerului Culturii http://www.mc.gov.md/ro/content/documente-de-politici

August 30, 2017 at 8:05 am Lasă un comentariu

Reflecții asupra unor date statistice

Zilele acestea marcăm două  mari sărbători, iar între ele ca punte de legătură, de o  semnificație aparte, Salonului Internaţional de Carte, ediţia a XXVI-a – Bookfest Chişinău.

Pe parcursul a câtorva zile CARTEA va fi în centrul tuturor discuțiilor și pornind de aici este bine să reflectăm asupra unor date statistice care trebuie să stea la baza tuturor discuțiilor privind politicile culturale viitoare.

Conform datelor pentru anul 2016, bibliotecile publice deţin în total 16 333 300 unităţi de păstrare, inclusiv 8 090 200 exemplare , sau 49,5% , în limba română cu grafie latină şi chirilică. Ponderea publicaţiilor cu grafie latină constituie 62,4% din totalul publicaţiilor în limba română.

Cea mai mare problemă la ora actuală o constituie calitatea resurselor documentare din dotarea bibliotecilor. Pentru argument este suficient de invocat rata media de înnoire a colecţiei de documente care se calculează, conform standardelor internaţionale, prin împărţirea  fondului total la numărul achiziţiilor pe parcursul anului de referinţă. Acest indicator este în continuă degradare, constituind în anul 2016, 87 de ani, în timp ce foruri internaţionale de profil, precum IFLA, UNESCO recomandă înnoirea fondului o data la 7-10 ani.diag1

Datele anului 2016 oglindesc cea mai grea situaţie înregistrată în ultimii ani, de două ori şi ceva mai rău în comparaţie cu anul 2012, cînd rata medie de înnoire a fondului constituia 40 de ani.  Cu cît  mai mulţi ani sunt necesari pentru înnoirea fondului cu atît mai joasă este calitatea colecţiilor.diag2

Mai multe date statistice privind Bibliotecile publice pot fi accesate pe: https://www.slideshare.net/cdbclub/statistici-2016

August 30, 2017 at 7:34 am Lasă un comentariu

Formula perfectă pentru un Festival al Cărții și Lecturii

Prin bunăvoința organizatorilor ediției a II-a, 2017 a Universității Populare de Vară „Vasile Stroescu”, Edineț și în special a Dlui Valeriu Matei, directorul ICR de la Chișinău, în cadrul activităților,  am adresat lumii bibliotecare și cercurilor largi de cititori mesajul de prelansare a Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a VII-a, 2017.

O analiză a Programul activităților (anexat)  m-a dus la gândul că, de fapt, aceasta este formula perfectă pentru un Festival al Cărții și Lecturii. Programul include toate elementele pe care noi le-am prevăzut în  concepția FNCL încă la lansarea inițiativei în anul 2011. Urmăriți Programul pentru a Vă convinge că în organizarea activităților au fost antrenați toți actorii principali ai comunității: Primăria, Consiliul Raional, Liceul Teoretic, și atâtea alte instituții.

Au fost  organizate cu adevărat niște activități de excepție, axate pe promovarea valorilor locale, cu referiri la cele naționale și universale la care se ajunge prin carte, lectură și bibliotecă, această triadă a cunoașterii care poate servi ca bază pentru dezvoltare sub toate aspectele.

Și în acest context am sesizat o implicare și participare mai slabă, la aceste activități, a bibliotecilor și mi-am amintit de avertizările bibliologilor de pe diverse meridiane – acolo unde nu se vor implica bibliotecile, locul nu va rămâne gol – se vor implica alte instituții. Steve Coffman a fost printre ei… iar de titlul articolului nici nu vreau să-mi amintesc.

Este o lecție… și este adevărat că promovarea cărții, a lecturii, a valorilor poate avea loc în orice formulă, indiferent cine o rezolvă. Contează rezultatul. Printre sutele de participanți de la activitățile din Edineț, semințele vor da rod negreșit.

Am discutat cu Dl  Constantin Cojocaru, primarul mun. Edineț despre ediția viitoare a Universității de Vară și despre  Festival și despre implicarea mai activă a bibliotecilor… și mă gândesc că toată lumea va avea doar de câștigat.

 

Scan1-1Scan

August 28, 2017 at 12:17 pm Lasă un comentariu

Articole mai vechi Articole mai noi


Arhive

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 81 de urmăritori

View
Octombrie 2017
L M M M V S D
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031