Avocatul bibliotecii

Tribuna avocatului bibliotecii

Dicuţiile despre rolul, importanţa, viitorul bibliotecilor în era Internetului şi a tehnologiilor se poartă din ce în ce mai  frecvent şi implică decidenţi  politici şi financiari la diverse niveluri de responsabilitate, fondatori,  utilizatori, membrii comunităţii, etc. Nu există un consens în această problemă nici în mediul profesional.  Un  studiu  realizat în anul 2012 printre bibliotecarii americani scoate în evidenţă faptul că aceştea consideră că prioritatea numărul unu este de a demostra fondatorilor şi decidenţilor valoarea bibliotecii pentru comunitate.

Este evident că tot mai mulţi factori  îşi vor pune întrebarea şi tot mai mulţi biblioteconomişti  vor încerca să răspundă  care este valoarea bibliotecii  şi dacă beneficiile oferite  membrilor comunităţii de către biblioteca publică costă mai mult sau mai puţin decât cheltuielile necesare pentru întreţinerea ei.

Bibliotecarii trebuie să fie pregătiţi pentru a pleda cauza bibliotecii şi a fi avocaţii propriei profesii. Pentru a susţine aceste eforturi Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie a iniţiat  Tribuna avocatului bibliotecii    unde sunt plasate materiale relevante, incluzând  informaţii sau documente oficiale, articole, citate, gânduri, etc privind rolul şi importanţa bibliotecilor pentru comunitate. Materialele  vor ajuta bibliotecarii să-şi facă strategia propria de promovare a imaginii şi valorii bibliotecii.

***

Un prim set de materiale poate fi accesat  pe http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/tribuna-avocatului-bibliotecii

„Gardieni ai adevărului şi ai cunoaşterii, bibliotecarilor trebuie să le mulţumim pentru rolul lor de apărători ai dreptului la intimitate, la instruire, la gândire independentă, şi, mai presus de orice, la lectură”

Barack Obama, articolul Semnificaţia Cuvântului

Acest articol publicat în American Libraries, în august 2005 este o adaptare a discursului Preşedintelui Barack Obama la deschiderea sesiunii generale a Conferinţei Anuale ALA, care a avut loc  în Chicago, iunie, 2005, unde, pe atunci senatorul de Illinois, Barack Obama a fost invitat în calitate de keynote speacher.Discursul a fost ascultat cu mare interes si audienţa a răsplătit mesajul transmis,   ovaţionând în picioare vreme  îndelungată. După stabilirea lui Barack Obama în Casa Albă, discursul a revenit în actualitate. Articolul poate fi accesat pe site-ul revistei American Libraries  www.ala.org.

***

„Bibliotecile sunt pentru noi o religie”.

James H. Billinton,directorul Bibliotecii Congresului

Conform Guiness World Records, Bibilioteca Congresului Statelor Unite ale Americii este cea mai mare bibliotecă publică din lume, după numărul de rafturi, numărul de cărţi şi obiecte deţinute.

Construită în 1800 de către Congresul american , a avut  pe toată durata secolului al XIX lea sediul în clădirea Capitolului Statelor Unite. După o perioadă de declin pe la mijlocul secolului al XIX lea , biblioteca şi-a revenit rapid  crescând ca importanţă şi  mărime culminând cu construirea unei clădiri separate.  În zilele noastre biblioteca  deţine 3 clădiri pe care îşi desfăşoară activitatea :clădirea Thomas Jefferson, clădirea John Adams şi clădirea memorială James Madison iar din 2007 cea mai nouă clădire a bibliotecii Campusul Packard pentru conservarea materialelor audio-vizuale. Deşi este numită bibliotecă publică şi este deschisă publicului, doar înalţii oficiali ai guvernului,membrii ai Congresului au dreptul să consulte cărţile aflate în bibliotecă.

Bibioteca conţine mai multe e 30 de milioane de cărţi  şi alte materiale tipărite în peste 470 de limbi din toată lumea , mai mult de 61 de milioane de manuscrise  şi cele mai rare colecţii de cărţi din America de Nord  inclusiv forma nefinisată  a Declaraţiei de Independenţă. Mai mult decât atât biblioteca deţine şi o copie a bibliei lui Gutenberg, peste un milion de ediţii al ziarelor din toată lumea de aproximativ 3 secole ,peste 6.000 de benzi desenate, 4,8 milioane de hărţi ,2,7 milioane de înregistrări şi peste 1,7 milioane de imagini şi poze  dar şi importante piese de artă ca Betts Stradivarius, Cassaveti Stradivarius.

***

„apocalipsa intelectuală nu poate fi închipuită decât ca o lume fără biblioteci”. Ion Stoica

“O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poți adăposti împotriva furtunilor”. “Oricine va avea cheia de aur care deschide ușa tăcută a bibliotecilor va găsi în ele încurajare și mângâiere, odihnă și fericire”

LUBBOCK, John

(1834-1913), antropolog englez

“Până la cărţi, rămânea mărturie cimitirul. L-a învins biblioteca. Cartea ţi-e ţară, ţi-e fiică, ţi-e surioară, prietena şi iubirea”.

                                                                                                                  ARGHEZI

“… Dintre toate ştiinţele, bibliologia este poate cea mai importantă, pentu că omul modern trăieşte doar în măsura în care îşi apropie, prin intermediul cărţii, realitatea spiritului dinainta lui şi din cercurile dinafara lui. Dacă filogenetic fiinţa umană descinde din maimuţă, indiscutabil omul modern, produs al unei miraculoase mutaţii, descinde de carte şi este, finalmente, o creaţie a cărţii”.

RAPPAPORT

 

Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus.

Octav Bibere

Biblioteca este un frigider pentru conservarea gândurilor.

Herbert Samuel

Bblioteca din bibliotecă

Prietenul vechi ca vinul
şi rar ca potopul este bibliotecar
îl caut mereu prin cărţi
el însuşi fiind un morman de cărţi
încât nu mai sunt sigur
în care bibliotecă mă aflu
mai ales când nu ne-nţelegem
mă gândesc că de-o muri cândva
din el vor ieşi două suflete
unul al său şi unul al bibliotecii

             Marin Ifrim

Cultura de consum macină, a mâncat o parte din lumea care trăia în biblioteci. Biblioteca era o manieră de evadare din real, nu erau ziare, televiziuni. Era coadă la brânză, la carne şi la biblioteci.

Mircea Dinescu

Dacă ai o grădină şi o bibliotecă, ai tot ceea ce îţi trebuie.

CICERO

Biblioteca este templul învăţăturii, iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate războaiele din istorie.

Carl Thomas Rowan

Am iubit şcoala pentru că acolo era biblioteca.

Octav Bibere

Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră ca ar fi o grădină, alţii şi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă şi aici mă aflam…

Jorge Luis Borges

Bibliotecă: grădină de cărţi.

                                                                                                              Costel Zăgan

Savant

Toate cărţile din lume, de când lumea câte-au fost,
Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost;
Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut,
În savantu-i cap de dascăl, s-a-ndesat şi… a-ncăput:
Bibliotecă vestită! aşa plină, că-n zadar
Am dori să mai încapă şi un bibliotecar

Ion Luca Caragiale

Fără biblioteci ce ne-ar mai rămâne? N-am mai avea nici trecut şi nici viitor.

Ray Bradbury

O bibliotecă este o uşă spre numeroase vieţi.

                                                         Sharon Creech

Dacă citatele ar dispărea pe neaşteptate, am cunoaşte adevărata greutate a bibliotecilor.

Fabrizio Caramagna

O mică bibliotecă ce creşte în fiecare an este o parte onorabilă din istoria unui om.

Henry Ward Beecher

http://www.ilovelibraries.org/loveyourlibrary/whypeoplelovelibraries/archive/taylor

***

“Este cunoscut faptul că percepţia bibliotecii de către membrii comunităţii nu ţine pasul cu schimbările care au loc în societate şi în comunitate. Imaginea bibliotecii a rămas blocată în trecut şi nu depăşeşte cu mult percepţia de loc unde utilizatorii vin pentru a împrumuta cărţi. Toate sondajele recente demonstrează acest lucru. Bibliotecarii trebuie să înveţe cum pot extinde imaginea spre a include informaţia, servicii de calitate, etc şi cum pot implica utilizatorii în promovarea imaginii pozitive a bibliotecii. Un exemplu excelent în acest sens poate servi blogul  Libraries Changed My Lifehttp://librarieschangedmylife.tumblr.com. Este un blog foarte util despre rolul bibliotecii în viaţa oamenilor, a familiilor  şi a comunităţilor. Conţine istorii reale despre cum bibliotecile au schimbat în bine viaţa unor utilizatori şi idei pentru  argumentarea  importanţei şi necesităţii bibliotecii. Blogul oferă şi puncte de reper  pentru cei care pledează cauza bibliotecilor, pentru “avocaţii” bibliotecii şi ai profesiei.

Libraries Changed My Life (LCML)  este o mişcare inţiată de două  bibliotecare din SUA: Ingrid, bibliotecar pentru copii din New York şi  Natali, bibliotecar de reţea din Florida. Scopul blogului  este crearea unui spaţiu virtual, unde oamenii pot să povestească despre relaţiile lor cu biblioteca, promovând dragostea pentru bibliotecă, carte, lectură, etc.  Persoanele preocupate de promovarea valoarii  bibliotecilor pot vedea care este impactul acestora asupra oamenilor. Într-un mesaj plasat pe blog la 21 mai 2013 un  “veteran” al bibliotecii publice  scrie “nu există suficiente cuvinte pentru a exprima ce a însemnat biblioteca noastră publică pentru familia mea. De mai bine de 50 de ani noi vizităm biblioteca pentru cărţile corespunzătoare vârstei, video, reviste, programe în susţinerea lecturii, utilizarea computerului, întruniri, programe privind lectura de vară a copiilor, discuţii în cadrul Clubului  Cărţii, jocuri, şahmate, socializare cu alte personae, învăţarea regulilor de comportament într-o bibliotecă, protecţia cărţilor şi a echipamentelor… Dacă n-ai descoperit biblioteca locală este pierderea ta”.

Este evident că cei mai buni avocaţi ai bibliotecii sunt chiar utilizatorii ei. Iată câteva tutluri reprezentative din articolele publicate pe blogul Libraries Changed My Life:

Bibliotecile: surse de minuni

Unii dintre prietenii mei apropiaţi sunt cei pe care i-am întâlnit la bibliotecă

Gnomul (bibliotecarul)care mi-a schimbat viaţa

Cele mai bune locuri din lume”.V.O.

bib3

***

bib1

https://www.facebook.com/LibrariesChangedMyLife

“Argumente pro bibliotecă: Promovarea valorii bibliotecii este una dintre preocupările majore ale bibliotecarilor. Decidenţii politici şi financiari trebuie să cunoască cât de mare poate fi impactul bibliotecii asupra comunităţii atunci cand este echipată şi dotată corespunzător pentru a face faţă necesităţilor acestora.  Nici o altă instituţie din comunitate nu poate influenţa  mai multă lume decât o poate face biblioteca publică. Biblioteca are un rol important în învăţarea informală şi non-formală – o componentă esenţială  a politicii de învăţare continuă a Comisiei Europene.

Biblioteca publică este o instutuţie culturală, economică şi socială de mare importanţă. Prin colectarea şi disiminarea informaţiei, promovarea  lecturii şi a cunoaşterii, oferirea spaţiilor pentru intruniri comunitare, ajută la dezvoltarea comunităţii. Biblioteca este mai mult decât cărţi şi  tehnologii. Este locul care uneşte comunitatea. Fără o bibliotecă localitatea este fără suflet.  Pentru multe localităţi, biblioteca reprezintă unicul centru de cultură şi constituie epicentrul vieţii culturale.

Cu toate că tehnologiile de informare şi comunicare se modernizează şi se dezvoltă rapid, bibliotecile vor continua să existe. Extinderea Internetului, dezvoltarea industriei de cărţi electronice vor afecta vizitarea bibliotecilor, dar nu atât de serios cum pare la prima privire. Volumul de informaţii care pot fi găsite în publicaţiile tipărite este mai mare decât cel care poate fi găsit în Internet.  Producătorii de informaţii vor să fie remuneraţi. Deci, pentru cea mai mare parte din informaţia de calitate din Internet va trebui de plătit. Numai bibliotecile pot procura informaţii de interes pentru întreaga comunitate. Fiecare persoană în parte nu poate face faţă situaţiei, exact ca în cazul cărţii tipărite. Biblioteca a rămas printre puţinele instituţii care oferă servicii gratuite membrilor comunităţii, iar cea mai mare valoare a bibliotecii o constituie  potenţialul uman.

Bibliotecile şi bibliotecarii  îşi pot impune prezenţa şi pot face enorm de mult pentru membrii comunităţii mai ales în următoarele sfere:

  • Lichidarea inegalităţii digitale prin oferirea accesului gratuit la tehnologii şi Internet. Bibliotecile pot contribui , de asemenea, la dezvoltarea competenţelor digitale.
  • Crearea comunităţilor bine informate prin oferirea ajutorului  în vederea localizării şi evaluării informaţiei. Accesul la informaţii favorizează mai ales educaţia, inovaţia, incluziunea socială, angajarea în câmpul muncii.
  • Alfabetizare şi învăţarea pe tot parcursul vieţii prin promovarea celor mai diverse programe
  • Crearea capitalului social  prin oferirea spaţiilor pentru întruniri, crearea legăturilor între oameni, grupuri şi  guvernarea de nivel local şi naţional.

Pentru mulţi utilizatori biblioteca publică este unicul loc unde pot beneficia de calculatoare şi acces internet. Potrivit studiului Percepţiile utilizatorilor privind beneficiile TIC în bibliotecile publice din România// http://www.slideshare.net/cdbclub/studiul-pan-european-asupra-bibliotecilor-publice-romania-ro1 utilizarea gratuită a calculatoarelor şi  internetului este motivaţia principală a frecventării acestora (99% – România şi 92% – media în UE)”. V.O.

***

Valoarea economic şi impactul bibliotecilor publice în Letonia//Economic value and impact of public libraries in Latvia, 2012

http://www.kis.gov.lv/download/Economic%20value%20and%20impact%20of%20public%20libraries%20in%20Latvia.pdf

Un studiu foarte interesant despre valoarea economică şi impactul bibliotecilor publice din Letonia demonstrează că rata de cost-beneficiu de la investiţiile în computere şi internet este de 1:3.

Un studiu asemănător “Valoarea bibliotecii publice” a fost elaborat de Svanhild Aabo (Oslo Norvegia). Studiul poate fi accesat pe site-ul IFLA: http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/119e-Aabo.pdf. Cifrele prezentate în concluziile studiului atestă clar beneficiile obţinute de utilizatorii bibliotecilor publice care “sunt mai mari decât costurile pentru promovarea serviciilor de bibliotecă, demonstrând o rată de cost-beneficiu de aproximativ 1:4. Cu alte cuvinte pentru fiecare NOK plătită sub formă de taxe pentru întreţinerea bibliotecilor publice, populaţia primeşte de 4 ori mai mult beneficiu. http://www.slideshare.net/cdbclub/valoarea-bibliotecii-publice-ca-resurs-comunita

Reclame

2 comentarii Add your own

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogeri au apreciat asta: