O strategie ancorată între necesităţile si posibilitățile locale reale şi tendinţele domeniului la nivel internaţional

La ședința Consiliului Biblioteconomic Național din 23 mai 2017 a fost aprobată Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017-2020. Este doar primul pas, și cel mai greu, urmează aprobarea în alte instanțe, dar deja putem afirma că avem un document important care va ghida activitatea bibliotecilor publice în furtuna aproape perfectă cu care se confruntă în ultimii ani. Dacă rezistă  și trece de toate „etapele de foc” acesta va fi primul document de acest fel de nivel național.

Elaborarea Strategiei de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017-2020 se impune de mai multă vreme. În ultimii ani au fost făcute mai multe tentative care nu s-au soldat cu un rezultat final, document de care bibliotecile au mare nevoie. Această situaţie a fost specifică şi altor reţele de biblioteci, în special reţelei  bibliotecilor din învăţământ, care, la fel,  a elaborat un proiect de strategie, acesta având aceiaşi soartă  ca şi în cazul bibliotecilor publice. De remarcat faptul, că şi de această dată, s-a lucrat concomitent la două strategii, bibliotecile din învăţământ, fiind antrenate în dezvoltarea strategiilor instituţionale.

Informatia poate fi accesată pe: https://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-strategie-76333750

Mai 25, 2017 at 10:32 am Lasă un comentariu

Mulțumiri și într-un ceas bun! Conferinței anuale a Directorilor Bibliotecilor Naționale Europene (CENL)

34222_142586752424586_7875130_nÎn zilele de 15-16 mai la Londra va avea loc Conferința  anuală a Directorilor Bibliotecilor Naționale Europene. Reprezentatul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM) nu va putea participa la conferința din acest an și este foarte regretabil pentru că în cadruil dineului oficial din 15 mai și în plenul conferinței din 16 mai va fi anunțată decizia Comitetului Executiv al CENL privind cîștigătorul grantului Erland Kolding Nielsen – Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Grantul presupune organizarea unei conferințe internaționale, cu participarea a cinci biblioteci naționale europene, avînd genericul „Dezvoltarea colaborării bibliotecilor europene în spațiul virtual”.

Bucuria acestei realizări este întregită și de faptul că la începutul anului 2017 BNRM a fost desemnată și cîștigătoarea grantului  Skills and Knowledge Exchange bursary.

Adresăm sincere mulțumiri Comitetului Executiv al CENL și urări de bine și prosperitate familiei bibliotecilor naționale europene! O Conferință cît mai reușită  întru dezvoltarea bibliotecilor  naționale europene!

Notă 1. Conferința Directorilor Bibliotecilor Naționale Europene este o rețea constituită din 49 de biblioteci naționale din 46 de state europene. Biblioteca Națională a Republicii Moldova a aderat  la CENL în anul 2005, susținută în primii cinci ani de Agenția Elvețiană de Dezvoltare.

Notă 2. Erland Kolding Nielsen Grant a fost instituit de CENL în luna ianuarie 2017 pentru a marca contribuția enormă în dezvoltarea bibliotecilor europene pe parcursul unei cariere de 31 de ani a  fostului director general al Bibliotecii Regale a Danemarcei.

Grantul va fi oferit anual unei biblioteci membre CENL pentru un proiect destinat fortificării relațiilor de colaborare dintre bibliotecile membre ale CENL.

 

Mai 11, 2017 at 7:29 am Lasă un comentariu

Viziunea Globală a Bibliotecii: preocupări IFLA

În zilele de 4-5 aprilie 2017 în Grecia,  Atena a avut loc un atelier de lucru privind Viziunea Globală a bibliotecii, organizat de IFLA.

Bibliotecari din toată lumea s-au adunat pentru a da start elaborării unei viziuni globale a biblioteci.

Întâlnirea a făcut parte dintr-o serie de întâlniri convocate de către Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci (IFLA), care va continuă în mai și iunie cu ateliere de lucru regionale.  Atelierul de două zile Global Vision Workshop a urmat Reuniunii convocate de  președintele IFLA, care a prezentat diverse puncte de vedere privind tendințe sociale și tehnologice la nivel mondial.

„Astăzi vom începe o călătorie foarte importantă“, a declarat la deschiderea activității presedintele IFLA Donna Scheeder, afirmând că problemele cu care se confruntă bibliotecile astăzi necesită „angajamentul individual la un răspuns colectiv  pentru  realizarea unei viziuni comună. Dacă vrem să reușim, trebuie să acționăm.“

Dave Snowden, fondator si director stiintific la Cognitive Edge, a dat tonul întâlnirii  afirmând că „până când schimbi modul în care oamenii gândesc despre trecut și prezent, pierzi viitorul.“ El a oferit exemple despre modul de a realiza această schimbare prin intermediul etnografiei cetățenilor și a cercetărilor cu privire la realizarea de sens. El a avertizat, de asemenea, participanții cu privire la limitele de acceptare a modelelor, pericolele supraspecializării și stabilirea deterministă a obiectivelor. „Dacă ai obiective specifice, pierzi pe parcurs oportunitățile. Noi ne concentrăm  mai mult  pe măsurare decât pe aceea ce este de măsurat“, a  mai menționat  el.
Snowden a pledat cauza experimentelor la scară mică și eficiente din punct de vedere energetic pentru a pregăti cel mai bine  schimbarea. „Evoluția este despre noroc, nu despre potrivire. Cultivarea abilității de a  vedea incoerent este esențială pentru inovare, iar bibliotecarii sunt custozii incoerenței“, a spus el, pledând pentru capacitatea de a cultiva abilitățile de a recombina și reutiliza pe căi inovative.
Snowden a menționat că noi nu am trăit niciodată într-o societate bazată pe fapte. „Știrile false“ și proliferarea lor prin internet a fost un subiect discutat  pe tot parcursul sesiunilor.

Futuristul  și  autorul science fiction  Karl Schroeder încadrată această temă ca „antilibrary/antibibliotecă“ . Antibiblioteca se caracterizează prin viteză, eficiență, dematerializare, și egalitate –  însemnând că toate informațiile sunt tratate la fel, și nu există nici o modalitate de a stabili autenticitatea sau autoritatea. „Cancerul  informației este că acesta nu conține cunoștințe“, a spus Schroeder. Un alt, probabil, previzibil, fir de discuții pe tot parcursul întrunirii a fost importanța-materialității, inclusiv a colecțiilor fizice, clădiri, și oameni într-o lume din ce în ce mai digitală. Schroeder a abordat, de asemenea, modul în care bibliotecile ar putea localiza preocupările de nivel mondial și servi ca portaluri pentru contextualizarea și schimbul de cunoștințe la nivel mondial într-un context local.

Atelierul de lucru a inclus o serie de discuții în jurul valorilor  bibliotecii și a punctelor forte, provocările cu care se confruntă profesia și societatea, precum și potențialele soluții, ca parte a dezvoltării unei viziuni globale pentru un domeniul biblioteconomic unit.

„Credem cu tărie că numai un domeniu biblioteconomic unit și conectat  va fi în măsură să realizeze  adevăratul potențial al bibliotecilor: de a construi în cunoștință de cauză societăți alfabetizate  și participative“, a declarat secretarul general IFLA Gerald Leitner.
Profesioniștii domeniului se pot alătura efortului de elaborare a Viziunii globale a bibliotecii prin organizarea, facilitarea sau promovarea reuniunilor Global Vision în următoarele luni și participarea la votul on-line privind  viziunea în luna august.

Raportul privind viziunea este programat să fie publicat în ianuarie 2018.

Larra Clark  https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/ifla-seeks-global-vision-for-libraries/IFLA-1

 

Aprilie 18, 2017 at 9:11 am Lasă un comentariu

Tendințe în tehnologiile de bibliotecă în anul 2017

dlk

Așa cum etapa a II-a  a campaniei Ne vedem la bibliotecă va fi structurată în categorii tematice, începând cu  incluziunea digitală ar fi bine de tras cu ochii la prezentarea lui David Lee King din cadrul conferinței  Computers in Libraries 2017, întitulată Emerging Technology Trends in Libraries for 2017 http://www.davidleeking.com/emerging-technology-trends-in-libraries-for-2017/ . Gasim acolo și dronele, și printere 3D, și spații pentru munca în echipă și multe altele care pentru noi sunt încă la nivel de idei inovaționale.

Martie 31, 2017 at 12:05 pm Lasă un comentariu

COMUNICAT FINAL PE MARGINEA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI „ANUL BIBLIOLOGIC 2016” (cu participare internațională), ediția a 26-a, 29 martie 2017

 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie și știința informării

Organizatori: Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic Național, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Parteneri: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Naţional „Novateca”, ONU în Republica Moldova,  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

Invitați speciali: dr. Petr Kroupa,  Adolf KNOLL, Biblioteca Națională a Republicii Cehe

Genericul ediției a 26-a : „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară”

 Scop:

  • retrospecția anului profesional 2016
  • impactul activității bibliotecilor SNB (Sistemului Național de Biblioteci) în contextul direcției prioritare a anului profesional 2016 – consolidarea SNB, elaborare de documente strategice naționale și instituționale
  • abordare de perspectivă a tendinţelor domeniului biblioteconomic şi ştiinţelor informări în corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030 şi priorităţile de ţară”, „Raportului actualizat al IFLA privind tendinţele; strategiile şi problemele actuale ale domeniului”
  • orientarea bibliotecilor pentru integrare în planuri naţionale şi teritoriale de dezvoltare durabilă
  • încurajarea cunoaşterii şi stimularea creativităţii
  • crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.

Accesati: https://www.slideshare.net/cdbclub/comunicat-final-anul-bibliologic-2016-3

Martie 31, 2017 at 6:44 am Lasă un comentariu

Gînd pe urma unui Simpozion împlinit

Ieri, 29 martie, a avut loc  Simpozionul Internațional “Anul bibliologic 2016” cu participarea a peste 150 de specialiști din domeniul biblioteconomie și științele informării, reprezentanți ai tuturor tipurilor de biblioteci din întreaga republică, cu oaspeți de la Biblioteca Națională a Republicii Cehe, cu diriguitorii Programului Național Novateca, cu  reprezentanți de la UN Women, cu prezentări de comunicări și proiecte –  oglindă a tot ce s-a întâmplat mai nou și important pe parcursul anului 2016 în bibliotecile noastre și peste hotare. 002Toate aceste eforturi pentru utilizatorii finali  care reprezintă grija, dar și rațiunea de existență a bibliotecii. Și m-am gîndit  și cu această ocazie CE SĂRACI SUNT OAMENII CARE NU CUNOSC CE BOGĂȚII ASCUNDE O BIBLIOTECĂ. Ce multă dreptate avea Albert Einstein cînd afirma că unicul drum pe care trebuie să-l cunoască cu adevărat fiecare persoană este drumul spre bibliotecă.

Ne vedem la bibliotecă!14224882_304064429950028_2108771639214209457_n

Martie 30, 2017 at 8:38 am Lasă un comentariu

CSI – OIPSI anunţă lansarea apelului Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-CULTURA

M

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/315

Ministerul Comunicaţiilor şi Societatii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-CULTURA, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitiva.

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 10 milioane euro din FEDR, din care maxim 600.000 euro din FEDR pentru intervenţii în zona ITI.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 28.03.2017, ora 11,00  pana la epuizarea bugetului alocat.

Documentele – suport se regăsesc la Secţiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri deschise.

 

Top of Form

Ultima actualizare

28/03/2017 ora 10:05

 

 

Martie 30, 2017 at 7:15 am Lasă un comentariu

Articole mai vechi


Arhive

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 78 de urmăritori

View
Mai 2017
L M M M V S D
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031