Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci

De azi într-o săptămână. Exact!Afis

Reclame

noiembrie 28, 2018 at 10:51 am Lasă un comentariu

Curs de formare continua „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova”

În perioada 3-14 decembrie 2018, la USM (de la ora 9.00, sala 222, bloc IV) se va desfășura cursul de formare continuă„Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova” (75 ore) care va include două subiecte:

1) Managementul calității în biblioteci

2) Managementul proiectului în biblioteci

Doritorii se pot înscrie prin e-mail sau prin telefon,

Este necesar să transmiteți numele participanților, tema cursului de formare continuă și perioada.

Înscrierea la curs și încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.

Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ

Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;

e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca

Tel.: (373-22)- 24-54-40;

e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

noiembrie 20, 2018 at 11:02 am Lasă un comentariu

Zilele Științei la BNRM

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării organizează în perioada 5-10 noiembrie 2018 ZILELE ȘTIINȚEI, ediția 1–a

Agenda poate fi accesată pe:

https://www.slideshare.net/cdbclub/agenda-zilelor-stiintei-modificata-1-noiembrie-2018

noiembrie 5, 2018 at 1:44 pm Lasă un comentariu

Promovarea comunităților de lectura prin utilizarea tehnologiilor Web 2.0

logoProiectul  Lifelong Readers 2.0/Cititori 2.0 pe tot parcursul vieții

 În contextul derulării Programului Național LecturaCentral amintim de proiectul LiRe 2.0 despre care am scris și cu alte ocazii.

Tema promovării lecturii a fost și rămâne subiectul  mai multor proiecte naționale și internaționale. Unul dintre proiectele mai recente, inițiat în anul  2017, este  Lifelong Readers 2.0 .

Proiectul  Lifelong Readers 2.0 a fost creat cu suportul Comisiei Europene și are scopul promovării  comunităților de lectura prin utilizarea tehnologiilor Web 2.0, precum si modelarea cititorilor si persoanelor,  care învață pe tot parcursul vieții in era digitală.

Proiectul reflectă situația actuală din șase țări europene, respectiv: Irlanda, Cipru, Portugalia, România, Grecia și Italia privind nivelul cititului și scrisului,  și bunele practici și strategiile inovatoare pentru folosirea sustenabilă a TIC în intensificarea lecturii.  De menționat faptul că LiRe2.0 – la fel precursorul sau proiectul LiRe – afirmă că cel mai eficient mod pentru îmbunătățirea abilităților de citire este lectura de plăcere: lectura pe care noi o alegem din propria noastră voință, anticipând satisfacția pe care o vom obține din actul de lectură.

„Proiectul spulbera abordarea răspândită pe scară largă (mai ales in rândurile părinților si educatorilor) conform căreia tehnologia este inamicul lecturii. LiRe2.0 se bazează pe ipoteza opusa: utilizarea inovatoare a practicilor si resurselor deschise bazate pe TIC care leagă lectura/învățarea informala, nonformală și formală, poate juca un rol semnificativ in îmbunătățirea atitudinii si angajamentului față de lectură și abilitățile de lectură; in special in rândurile cititorilor neimplicați si reticenți si cititorilor marginalizați”.

Site-ul proiectului http://www.lifelongreaders.org/ro/ prezintă o gamă largă de materiale, conținuturi, practici de calitate și poate fi foarte util în elaborarea  unor strategii pentru utilizarea sistemica a TIC pentru promovarea lecturii.

Cele mai bune practici sunt grupate în trei compartimente:

Proiecte //http://lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_projects_collection.pdf

Programe

//http://lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_programs_collection.pdf

Rapoarte

//http://lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_reports_collection.pdf

O gamă largă de activități de promovare a lecturii,  inclusiv prin utilizarea TIC poate fi accesată pe: http://www.lifelongreaders.org/lire1/actions_ict.html .

Unul dintre cele mai importante produse ale proiectului LiRe 2.0 este  Setul de Instrumente LiRe 2.0 (Toolkit-ul), compus din urmatoarele sectiuni:

  1. Introducere in promovarea lecturii eficiente pentru copii, adolescenți si adulți
  2. Orientări pentru promovarea lecturii de succes prin utilizarea TIC in revizuirea instrumentelor digitale care ar putea sprijini promovarea lecturii
  3. Idei, acțiuni si activități pentru integrarea TIC in promovarea lecturii
  4. Resurse pentru promovarea lecturii prin TIC

Setul de Instrumente LiRe 2.0 (Toolkit-ul) a fost elaborat în limba engleză. O variantă mai succintă a fost tradusă în limbile țărilor participante. Varianta în limba română poate fi accesată pe: http://lifelongreaders.org/resources/toolkit/romanian/#56/z.

Idei desprinse din rapoarte:

Elevii au susținut că citesc genuri  precum biografii, acțiune, romane, reviste și, de asemenea, au susținut că le place să citească despre situații reale de viață. Lectura este asociată de elevi cu informația: citesc pentru a obține informații despre anumite subiecte. Când fac acest lucru, pot folosi Internetul și aplicațiile  de pe mobil.

Raportul „Act Now!” din 2012, care a fost publicat de Comisia Europeană, sugerează folosirea  mediului digital în efortul de a crește nivelul cititului și scrisului în rândul studenților.

Inițiativele și programele TIC au fost până acum slab legate de promovarea lecturii, deși au

existat proiecte și programe în acest sens, care au promovat resursele digitale, precum

cărțile electronice și concursurile de lectură digitală. Cărțile electronice sunt un mod simplu

de a găsi cărțile preferate și sunt ușor de depozitat și de transportat. Și elevii, și profesorii au

fost de acord că folosirea acestor tehnologii probabil că ar motiva cititorii reticenți și pe cei

marginalizați să citească mai mult; totuși, au avut și îngrijorări comune precum

compatibilitatea  lecturii și TIC, afirmând că lectura online poate fi fragmentată și, deci, nepotrivită în a susține atenția și abilitățile de interpretare, necesare pentru o operă literară.

 

Pentru a integra folosirea TIC în combaterea nivelului scăzut de citire și scriere, trebuie să fie

ajutați atât  profesorii, cât și elevii, în accesarea echipamentelor necesare și a unei conexiuni de internet bune în școli, în special în acele zone unde infrastructura este slabă.

Dezvoltarea curriculei, care poate răspunde nevoilor reale ale elevilor din secolul 21, este una dintre diferitele activități naționale din țările partenere pentru combaterea nivelului scăzut de citire și scriere. La școală, cursurile de formare pentru profesori, dar și cursurile opționale pentru elevi trebuie să fie concepute în vederea combaterii nivelului scăzut de citire și scriere. O selecție diferită a textelor din curriculă ar fi una dintre cele mai importante acțiuni la nivel național care pot fi luate pentru promovarea lecturii în rândul elevilor adolescenți, aflați în situație de risc major înainte de a abandona școala. De asemenea, este important să se includă într-o asemenea curriculă orientări diferențiate pentru materialele pe suport de hârtie și pentru materialele digitale sau pentru integrarea TIC în promovarea lecturii sau texte specifice, instrumente TIC sau instrumente Web 2.0 încorporate în curricula cu obiectivul de promovare a lecturii.

Profesorii care au participat la faza de cercetare LiRe2.0 în țările partenere au indicat mai

multe strategii pentru sprijinirea lecturii  elevilor cu ajutorul TIC și al tehnologiilor Web 2.0,

inclusiv folosirea website-urilor prin care cititorii pot căuta în bibliotecile  publice și pot asculta povestiri spuse de actori renumiți și pot afla despre evenimente referitoare la cărți de care  sunt interesați. Mai mult, au sugerat dezvoltarea unui mediu de învățare îmbogățit cu  materiale didactice, precum cărți de povestiri și alte documente de lectură, care pot capta interesul elevilor. În plus, lectura exemplară – profesorul se comportă ca un model pentru a ilustra cum se face lectura – și înființarea unei biblioteci mobile care circulă prin școală, crearea unei atmosfere care inspiră pentru a susține motivarea pentru lectură a elevilor sunt strategii care au fost, de asemenea, sugerate de profesori. Un alt aspect vizat a fost și importanța implicării părinților în sprijinirea lecturii copiilor, ca și semnificația relațiilor de lectură – dialog.

 

 

septembrie 6, 2018 at 1:24 pm Lasă un comentariu

Lectura în cifre

Screenshot_2018-09-05 Publicatii-metodologice-Lectura-Central pdfCu șapte ani în urmă la ediția a II-a a Festivalului Național al Cărții și Lecturii plasam pe contul de SlideShare o selecție de citate despre carte și lectură https://www.slideshare.net/cdbclub/citate-carti. Remarc azi,  că între timp a fost accesată de 17 487 ori. Patru ani mai târziu am actualizat selecți,a care de atunci și până astăzi  a fost accesată de 5 320 ori.

Propunem o variantă actualizată în anul 2017 care poate fi accesată pe site-ul BNRM în Lucrarea LecturaCentral // http://www.bnrm.md/files/publicatii/Publicatii-metodologice-Lectura-Central.pdf   , compartimentul: Citate, aforisme, gânduri despre bibliotecă, bibliotecar, carte și lectură

septembrie 5, 2018 at 12:07 pm Lasă un comentariu

PROGRAMUL NAȚIONAL LECTURACENTRAL ÎN ACȚIUNE!

„UN GENIU AL ROMANTISMULUI, FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND”

François-René_de_ChateaubriandEvenimentul cu acest generic a dat start Programului LecturaCentral la Biblioteca Națională, pe 29 august 2018.  De ce acest prim-eveniment? Este vorba de consemnarea a 250 de ani de la nașterea personalității notorii, un omagiu adus – scriitorului, politicianului, diplomatului… Mesajul principal al evenimentului – să citim, să cunoaștem, să ne pătrundem, să învățăm, să analizăm opera precursorului și fondatorului romantismului francez, a celui mai mare nume din literatura acestei țări. A fost un model pentru o generație întreagă de scriitori romantici din Franța. Cât respect și câte emoții a avut tânărul Victor Hugo când a declarat:  „Vreau să fiu Chateaubriand sau nimic!”.

Evenimentul a inclus următoarele pagini:

  • lansarea/prezentarea expoziţiei „François-René de Chateaubriand, scriitor, politician și diplomat francez – 250 de ani de la naștere” (circa 70 de titluri din colecțiile Bibliotecii Naționale și Mediatecii Alianței Franceze din Moldova)
  • incursiuni analitice pe marginea operei și activității lui François-René de Chateaubriand, prezentate de către: Elena PRUS, doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru Cercetare științifică și Studii doctorale la Universitatea Liberă Internațională din Moldova,  Carolina DODU-SAVCA, doctor în filologie, conferențiar universitar, decan al Facultății de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Emilian GALAICU-PĂUN, scriitor, poet, eseist, traducător, editor-şef al Editurii „Cartier”
  • prezentarea de către ELINA BOLGARINA a edițiilor bibliofile ale operei lui François-René de Chateaubriand, aflate în colecțiile Bibliotecii Naționale
  • discursuri de final ale Elenei PINTILEI, director general, și Vera OSOIANU, director adjunct la Biblioteca Națională (axate pe inițiativa LecturaCentral, scopul și perspectivele acesteia).

În cadrul evenimentului atenția participanților a fost centrată pe operele principale ale lui Chateaubriand: Rene (1801) , Atala (1802), Geniul creștinismului sau Frumusețea religiei creștine” (1802), Mémoires d’OutreTombe (Memorii de dincolo de mormânt), create și publicate post-mortem în ani 1848-50. Vorbitorii au reliefat importanța lecturii operelor atât în original, dar mai ales în limba română.  În acest context au fost menționate traducerile volumului Memorii de dincolo de mormânt, realizate în România.

Consemnare: Ludmila Corghenci, Elina Bolgarina

30 august 2018

august 30, 2018 at 9:42 am Lasă un comentariu

Agenda

Dacă ar fi să indexez prezentările cu care a demarat la BNRM Programul Național LecturaCentral acestea ar putea fi găsite după cuvintele cheie “modele de lectură”, „lucrări fundamentale”, „cititori țintă”. Pe acestea s-au axat prezentările   Dnei Elena Prus, doctor habilitat, profesor universitar; Dnei Carolina Dodu-Savca, doctor în filologie, conferențiar universitar și Dlui Emilian Galaicu-Păun, scriitor, poet, eseist, traducător. Deși prezentările au evocat figura scriitorului, politicianului și diplomatului francez Francois-Rene de Chateaubriand la 250 ani de la naștere, ele au avut o acoperire mult mai vastă, decât presupune inaugurarea unei expoziții- eveniment. Pentru unii participanți personalitatea evocată a fost o descoperire totală, pentru alții o reîntâlnire, Însă pentru toți un câștig și o promisiune de a reveni. Într-un ceas bun!

august 29, 2018 at 1:41 pm Lasă un comentariu

Articole mai vechi


Arhive

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 90 de urmăritori

View
decembrie 2018
L M M J V S D
« nov.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31